XAFIISKA SHARCIGA ​ABDULWAHID SHEIKH OSMAN

Hadii aad qabto wax su’aalo ah fadlan ha ka waaban nala soo xiriir. Waxaan isku dayeynaa in ay ka jawaabno 24 saacadood gudahood!

 

   

  CIWAANKA EMAIL
  abdulwahid@abdulwahidlaw.com

   

  LAMBARKA TELEFOONKA
  612-501-7384

   

  CINWAANKA
  2929 Chicago Ave, Ste 110
  ​Minneapolis, MN 55407